تصویر استادیوم

era

  • تاسیس ۲۶ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۷۱۶
  • تعداد کل بازی ۶۶۸
  • تعداد هوادار ۵۷۴,۵۷۷
  • برد ۴۰۵
  • باخت ۲۱۱
  • تساوی ۵۲
  • ...
۱,۰۴۲
سطح ورزشگاه