تصویر استادیوم

era

  • تاسیس ۲۶ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۷۶
  • تعداد کل بازی ۵۷۲
  • تعداد هوادار ۵۱۳,۷۱۵
  • برد ۳۶۴
  • باخت ۱۷۴
  • تساوی ۳۴
  • ...
۸۵۴
سطح ورزشگاه