تصویر استادیوم

_کیان _

۳۷,۴۹۱
  • تاسیس ۶ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۵۹۱
  • تعداد کل بازی ۹۵۹
  • تعداد هوادار ۶۷۶,۱۴۶
  • برد ۵۹۸
  • باخت ۳۲۱
  • تساوی ۴۰
  • ...
۳,۱۸۵
سطح ورزشگاه