تصویر استادیوم

اسپیدفایر

۱,۷۰۹
  • تاسیس ۳۰ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۳۰۸
  • تعداد کل بازی ۱,۸۵۹
  • تعداد هوادار ۷۴۷,۳۷۵
  • برد ۱,۲۵۹
  • باخت ۵۸۶
  • تساوی ۱۴
  • ...
۵,۶۲۳
سطح ورزشگاه