استادیوم ۱۲۰ هزار نفری شماره ۲
فعال
خریداری شده
50
استادیوم ۱۲۰ هزار نفری شماره ۱
فعال
خریداری شده
50
پیراهن بارسلونا
فعال
خریداری شده
20
پیراهن رئال مادرید
فعال
خریداری شده
20
پیراهن رم
فعال
خریداری شده
20
پیراهن منچستر یونایتد
فعال
خریداری شده
20