تصویر استادیوم

zipmine

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۹۲۸
  • تعداد کل بازی ۱,۱۴۱
  • تعداد هوادار ۵۱۰,۶۰۹
  • برد ۶۶۲
  • باخت ۴۲۶
  • تساوی ۵۳
  • ...
۱,۵۰۰
سطح ورزشگاه