تصویر استادیوم

zipmine

  • تاسیس ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۳۹۴
  • تعداد کل بازی ۹۲۳
  • تعداد هوادار ۵۲۰,۱۶۹
  • برد ۵۶۵
  • باخت ۳۱۳
  • تساوی ۴۵
  • ...
۱,۱۳۵
سطح ورزشگاه