تصویر استادیوم

zipmine

  • تاسیس ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۱۴
  • تعداد کل بازی ۹۸۰
  • تعداد هوادار ۵۵۹,۳۴۸
  • برد ۶۰۱
  • باخت ۳۳۲
  • تساوی ۴۷
  • ...
۱,۱۷۳
سطح ورزشگاه