تصویر استادیوم

zipmine

  • تاسیس ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۵۱۸
  • تعداد کل بازی ۹۵۴
  • تعداد هوادار ۵۳۱,۳۹۹
  • برد ۵۸۵
  • باخت ۳۲۲
  • تساوی ۴۷
  • ...
۱,۱۵۰
سطح ورزشگاه