تصویر استادیوم

zipmine

  • تاسیس ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۷۰۸
  • تعداد کل بازی ۱,۰۱۳
  • تعداد هوادار ۵۵۷,۴۷۳
  • برد ۶۱۶
  • باخت ۳۴۸
  • تساوی ۴۹
  • ...
۱,۱۹۹
سطح ورزشگاه