تصویر استادیوم

tirekano

۳۹,۱۲۴
  • تاسیس ۹ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۶۲۵
  • تعداد کل بازی ۱,۱۱۴
  • تعداد هوادار ۴۳۹,۰۷۹
  • برد ۵۴۲
  • باخت ۴۶۲
  • تساوی ۱۱۰
  • ...
۷۱۰
سطح ورزشگاه