تصویر استادیوم

tirekano

۳۷,۵۴۶
  • تاسیس ۹ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۴۲۵
  • تعداد کل بازی ۹۷۰
  • تعداد هوادار ۵۳۰,۷۱۵
  • برد ۵۱۱
  • باخت ۳۵۶
  • تساوی ۱۰۳
  • ...
۵۸۴
سطح ورزشگاه