تصویر استادیوم

tirekano

۳۸,۸۷۹
  • تاسیس ۹ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۹۳
  • تعداد کل بازی ۱,۰۸۵
  • تعداد هوادار ۴۸۲,۳۲۷
  • برد ۵۳۷
  • باخت ۴۳۹
  • تساوی ۱۰۹
  • ...
۶۸۴
سطح ورزشگاه