تصویر استادیوم

tirekano

۳۸,۰۶۱
  • تاسیس ۹ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۰۷
  • تعداد کل بازی ۱,۰۲۷
  • تعداد هوادار ۵۰۶,۰۲۴
  • برد ۵۲۴
  • باخت ۳۹۸
  • تساوی ۱۰۵
  • ...
۶۲۶
سطح ورزشگاه