تصویر استادیوم

tirekano

۳۷,۸۸۰
  • تاسیس ۹ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۴۷۱
  • تعداد کل بازی ۹۹۹
  • تعداد هوادار ۵۲۰,۲۸۷
  • برد ۵۱۸
  • باخت ۳۷۶
  • تساوی ۱۰۵
  • ...
۶۰۱
سطح ورزشگاه