تصویر استادیوم

tirekano

۳۸,۵۸۳
  • تاسیس ۹ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۶۷
  • تعداد کل بازی ۱,۰۷۲
  • تعداد هوادار ۴۵۶,۰۰۲
  • برد ۵۳۳
  • باخت ۴۳۱
  • تساوی ۱۰۸
  • ...
۶۶۹
سطح ورزشگاه