تصویر استادیوم

tifosi

۲۸,۶۴۹
  • تاسیس ۲۶ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۴۸۸
  • تعداد کل بازی ۵۵۴
  • تعداد هوادار ۴۹۵,۳۶۲
  • برد ۳۳۰
  • باخت ۱۹۵
  • تساوی ۲۹
  • ...
۴۳۹
سطح ورزشگاه