تصویر استادیوم

tifosi

۲۸,۸۵۵
  • تاسیس ۲۶ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۶۰۴
  • تعداد کل بازی ۶۰۵
  • تعداد هوادار ۵۵۰,۹۷۹
  • برد ۳۵۸
  • باخت ۲۰۹
  • تساوی ۳۸
  • ...
۵۶۸
سطح ورزشگاه