تصویر استادیوم

tifosi

۲۹,۲۷۷
  • تاسیس ۲۶ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۹۸۴
  • تعداد کل بازی ۶۹۰
  • تعداد هوادار ۵۸۴,۹۵۶
  • برد ۴۲۵
  • باخت ۲۲۵
  • تساوی ۴۰
  • ...
۷۸۴
سطح ورزشگاه