تصویر استادیوم

tifosi

۲۹,۰۱۲
  • تاسیس ۲۶ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۷۴۲
  • تعداد کل بازی ۶۳۸
  • تعداد هوادار ۵۸۴,۲۵۲
  • برد ۳۸۵
  • باخت ۲۱۴
  • تساوی ۳۹
  • ...
۶۷۱
سطح ورزشگاه