تصویر استادیوم

tifosi

۲۹,۴۶۶
  • تاسیس ۲۶ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۱۵۸
  • تعداد کل بازی ۷۲۲
  • تعداد هوادار ۵۹۶,۸۷۶
  • برد ۴۵۶
  • باخت ۲۲۶
  • تساوی ۴۰
  • ...
۹۱۲
سطح ورزشگاه