تصویر استادیوم

sinior

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۴ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۰۶
  • تعداد کل بازی ۲,۴۸۰
  • تعداد هوادار ۴۳۴,۲۰۰
  • برد ۱,۱۸۳
  • باخت ۱,۱۸۳
  • تساوی ۱۱۴
  • ...
۴,۲۷۰
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است