تصویر استادیوم

sinior

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۴ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۰۶
  • تعداد کل بازی ۲,۴۸۰
  • تعداد هوادار ۳۶۶,۵۱۷
  • برد ۱,۱۸۳
  • باخت ۱,۱۸۳
  • تساوی ۱۱۴
  • ...
۴,۸۰۶
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است