تصویر استادیوم

sinior

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۴ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۰۶
  • تعداد کل بازی ۲,۴۸۰
  • تعداد هوادار ۳۶۶,۶۵۰
  • برد ۱,۱۸۳
  • باخت ۱,۱۸۳
  • تساوی ۱۱۴
  • ...
۴,۶۸۹
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است