تصویر استادیوم

ronaldo69

۳۸,۰۶۱
  • تاسیس ۱۲ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۸۹
  • تعداد کل بازی ۸۳۲
  • تعداد هوادار ۶۴۱,۲۱۷
  • برد ۵۲۱
  • باخت ۲۶۳
  • تساوی ۴۸
  • ...
۱,۱۲۸
سطح ورزشگاه