تصویر استادیوم

ronaldo69

۳۸,۵۸۳
  • تاسیس ۱۲ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۹۲۵
  • تعداد کل بازی ۹۱۲
  • تعداد هوادار ۶۲۸,۵۶۲
  • برد ۵۵۹
  • باخت ۳۰۱
  • تساوی ۵۲
  • ...
۱,۱۹۴
سطح ورزشگاه