تصویر استادیوم

ronaldo69

۳۷,۴۸۴
  • تاسیس ۱۲ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۵۰۱
  • تعداد کل بازی ۷۷۰
  • تعداد هوادار ۶۴۶,۰۴۰
  • برد ۴۹۰
  • باخت ۲۳۳
  • تساوی ۴۷
  • ...
۱,۰۸۵
سطح ورزشگاه