تصویر استادیوم

ronaldo69

۳۸,۸۷۹
  • تاسیس ۱۲ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۰۲۷
  • تعداد کل بازی ۹۶۰
  • تعداد هوادار ۵۹۶,۷۵۲
  • برد ۵۷۵
  • باخت ۳۳۰
  • تساوی ۵۵
  • ...
۱,۲۲۴
سطح ورزشگاه