تصویر استادیوم

ronaldo69

۳۸,۳۷۶
  • تاسیس ۱۲ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۰۳
  • تعداد کل بازی ۸۸۲
  • تعداد هوادار ۶۱۳,۰۷۶
  • برد ۵۳۹
  • باخت ۲۹۲
  • تساوی ۵۱
  • ...
۱,۱۷۲
سطح ورزشگاه