تصویر استادیوم

ronaldo69

۳۷,۸۹۴
  • تاسیس ۱۲ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۴۱
  • تعداد کل بازی ۸۰۷
  • تعداد هوادار ۶۳۸,۲۱۷
  • برد ۵۱۳
  • باخت ۲۴۶
  • تساوی ۴۸
  • ...
۱,۱۱۰
سطح ورزشگاه