تصویر استادیوم

rees

۴۰,۱۶۴
 • تاسیس ۲۶ تیر ۱۳۹۴
 • امتیازکل ۱,۹۷۵
 • تعداد کل بازی ۸۳۸
 • تعداد هوادار ۲۹۷,۵۳۴
 • برد ۴۵۶
 • باخت ۳۳۸
 • تساوی ۴۴
 • ...
۷۵۳
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است

آخرین بازی های : لیگ دوستانه تدارکاتی
 • بازی لیگ موجود نیست.

 • بازی دوستانه ای موجود نیست.

 • بازی تدارکاتی موجود نیست.