تصویر استادیوم

real king

۳۷,۸۸۰
  • تاسیس ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۰۷۳
  • تعداد کل بازی ۱,۷۲۰
  • تعداد هوادار ۴۲۴,۸۵۴
  • برد ۹۳۹
  • باخت ۷۴۲
  • تساوی ۳۹
  • ...
۳,۳۱۰
سطح ورزشگاه