تصویر استادیوم

real king

۳۷,۴۹۱
  • تاسیس ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۰۶۵
  • تعداد کل بازی ۱,۶۸۷
  • تعداد هوادار ۴۷۰,۶۹۳
  • برد ۹۳۹
  • باخت ۷۱۳
  • تساوی ۳۵
  • ...
۳,۲۶۴
سطح ورزشگاه