تصویر استادیوم

onlymashad

۴۰,۳۷۴
  • تاسیس ۲۳ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۰۶۱
  • تعداد کل بازی ۱,۵۵۸
  • تعداد هوادار ۲۹۰,۵۴۴
  • برد ۹۱۸
  • باخت ۵۹۳
  • تساوی ۴۷
  • ...
۳,۹۶۸
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است