تصویر استادیوم

onlymashad

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۲۳ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۰۲۵
  • تعداد کل بازی ۱,۵۳۰
  • تعداد هوادار ۳۲۳,۲۲۲
  • برد ۹۱۱
  • باخت ۵۸۰
  • تساوی ۳۹
  • ...
۳,۷۵۹
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است