تصویر استادیوم

marab 1363

۳۱,۱۳۲
  • تاسیس ۲۵ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۴۵
  • تعداد کل بازی ۱,۲۵۲
  • تعداد هوادار ۴۱۰,۹۱۲
  • برد ۶۶۰
  • باخت ۴۷۷
  • تساوی ۱۱۵
  • ...
۲,۰۲۱
سطح ورزشگاه