تصویر استادیوم

marab 1363

۲۸,۶۳۷
  • تاسیس ۲۵ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۶۵۹
  • تعداد کل بازی ۱,۱۳۱
  • تعداد هوادار ۵۴۵,۰۵۳
  • برد ۶۱۳
  • باخت ۴۰۵
  • تساوی ۱۱۳
  • ...
۱,۴۶۱
سطح ورزشگاه