تصویر استادیوم

marab 1363

۲۸,۶۵۰
  • تاسیس ۲۵ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۶۵۹
  • تعداد کل بازی ۱,۱۳۲
  • تعداد هوادار ۵۳۸,۹۲۱
  • برد ۶۱۳
  • باخت ۴۰۶
  • تساوی ۱۱۳
  • ...
۱,۴۶۳
سطح ورزشگاه