تصویر استادیوم

marab 1363

۲۹,۰۰۳
  • تاسیس ۲۵ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۳۵
  • تعداد کل بازی ۱,۱۹۲
  • تعداد هوادار ۵۵۵,۴۳۹
  • برد ۶۴۲
  • باخت ۴۳۶
  • تساوی ۱۱۴
  • ...
۱,۵۳۶
سطح ورزشگاه