تصویر استادیوم

marab 1363

۲۹,۱۵۴
  • تاسیس ۲۵ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۰۹
  • تعداد کل بازی ۱,۲۱۷
  • تعداد هوادار ۵۵۸,۱۱۹
  • برد ۶۵۴
  • باخت ۴۴۸
  • تساوی ۱۱۵
  • ...
۱,۵۸۴
سطح ورزشگاه