تصویر استادیوم

marab 1363

۲۹,۲۸۹
  • تاسیس ۲۵ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۳۹
  • تعداد کل بازی ۱,۲۴۴
  • تعداد هوادار ۴۹۷,۰۵۴
  • برد ۶۵۹
  • باخت ۴۷۰
  • تساوی ۱۱۵
  • ...
۱,۶۱۹
سطح ورزشگاه