تصویر استادیوم

manizan

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۳۱۸
  • تعداد کل بازی ۱,۲۱۵
  • تعداد هوادار ۴۵۶,۲۷۲
  • برد ۵۸۹
  • باخت ۵۰۴
  • تساوی ۱۲۲
  • ...
۲,۲۸۶
سطح ورزشگاه