تصویر استادیوم

manizan

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۳۶
  • تعداد کل بازی ۱,۳۸۰
  • تعداد هوادار ۶۲۷,۳۰۱
  • برد ۶۹۲
  • باخت ۵۵۰
  • تساوی ۱۳۸
  • ...
۲,۶۸۵
سطح ورزشگاه