تصویر استادیوم

manizan

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۷۳۲
  • تعداد کل بازی ۱,۳۴۹
  • تعداد هوادار ۶۱۵,۳۵۹
  • برد ۶۷۱
  • باخت ۵۴۲
  • تساوی ۱۳۶
  • ...
۲,۴۶۶
سطح ورزشگاه