تصویر استادیوم

lamborgini

۳۷,۸۶۱
  • تاسیس ۱۹ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۷۹۷
  • تعداد کل بازی ۷۱۰
  • تعداد هوادار ۵۸۱,۵۰۶
  • برد ۵۰۶
  • باخت ۱۷۷
  • تساوی ۲۷
  • ...
۱,۴۸۴
سطح ورزشگاه