تصویر استادیوم

lamborgini

۳۸,۰۳۸
  • تاسیس ۱۹ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۱۵
  • تعداد کل بازی ۷۳۶
  • تعداد هوادار ۵۲۴,۸۳۹
  • برد ۵۰۹
  • باخت ۲۰۰
  • تساوی ۲۷
  • ...
۱,۵۱۰
سطح ورزشگاه