تصویر استادیوم

lamborgini

۳۷,۴۷۶
  • تاسیس ۱۹ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۶۳
  • تعداد کل بازی ۶۷۹
  • تعداد هوادار ۵۸۶,۷۸۵
  • برد ۴۸۴
  • باخت ۱۶۹
  • تساوی ۲۶
  • ...
۱,۴۶۷
سطح ورزشگاه