تصویر استادیوم

keimo

۳۰,۳۴۴
  • تاسیس ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۰۴۸
  • تعداد کل بازی ۴۳۰
  • تعداد هوادار ۳۴۲,۳۱۴
  • برد ۲۶۳
  • باخت ۱۴۷
  • تساوی ۲۰
  • ...
۱,۵۴۱
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است