تصویر استادیوم

keimo

۳۰,۹۳۱
  • تاسیس ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۰۴۸
  • تعداد کل بازی ۴۳۰
  • تعداد هوادار ۳۴۱,۳۴۱
  • برد ۲۶۳
  • باخت ۱۴۷
  • تساوی ۲۰
  • ...
۱,۵۹۴
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است