تصویر استادیوم

keimo

۲۹,۷۸۶
  • تاسیس ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۰۴۸
  • تعداد کل بازی ۴۳۰
  • تعداد هوادار ۳۵۲,۹۸۲
  • برد ۲۶۳
  • باخت ۱۴۷
  • تساوی ۲۰
  • ...
۱,۴۶۶
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است