تصویر استادیوم

keimo

۳۱,۱۳۲
  • تاسیس ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۰۴۸
  • تعداد کل بازی ۴۳۰
  • تعداد هوادار ۳۴۱,۳۴۱
  • برد ۲۶۳
  • باخت ۱۴۷
  • تساوی ۲۰
  • ...
۱,۶۳۹
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است