تصویر استادیوم

hasan77

۲۸,۶۶۱
  • تاسیس ۳۰ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۲۲۷
  • تعداد کل بازی ۱,۱۶۳
  • تعداد هوادار ۴۱۶,۶۳۷
  • برد ۷۲۴
  • باخت ۴۱۷
  • تساوی ۲۲
  • ...
۱,۴۷۹
سطح ورزشگاه