تصویر استادیوم

hasan77

۲۹,۱۶۰
  • تاسیس ۳۰ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۴۴۵
  • تعداد کل بازی ۱,۳۱۴
  • تعداد هوادار ۴۳۱,۹۴۶
  • برد ۸۰۶
  • باخت ۴۸۰
  • تساوی ۲۸
  • ...
۱,۸۱۳
سطح ورزشگاه