تصویر استادیوم

hasan77

۲۹,۲۸۹
  • تاسیس ۳۰ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۳۹
  • تعداد کل بازی ۱,۳۵۱
  • تعداد هوادار ۴۳۹,۳۴۳
  • برد ۸۲۸
  • باخت ۴۹۳
  • تساوی ۳۰
  • ...
۱,۸۶۷
سطح ورزشگاه