تصویر استادیوم

hasan77

۲۸,۸۵۵
  • تاسیس ۳۰ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۳۲۹
  • تعداد کل بازی ۱,۲۳۱
  • تعداد هوادار ۴۲۷,۹۹۸
  • برد ۷۶۵
  • باخت ۴۴۲
  • تساوی ۲۴
  • ...
۱,۶۳۹
سطح ورزشگاه