تصویر استادیوم

hasan77

۲۹,۵۷۶
  • تاسیس ۳۰ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۶۹۹
  • تعداد کل بازی ۱,۴۵۸
  • تعداد هوادار ۴۹۸,۲۵۶
  • برد ۸۹۱
  • باخت ۵۲۵
  • تساوی ۴۲
  • ...
۲,۰۵۱
سطح ورزشگاه