تصویر استادیوم

hasan77

۲۹,۷۸۶
  • تاسیس ۳۰ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۹۶۱
  • تعداد کل بازی ۱,۵۲۰
  • تعداد هوادار ۴۹۹,۲۶۵
  • برد ۹۳۹
  • باخت ۵۳۷
  • تساوی ۴۴
  • ...
۲,۱۸۶
سطح ورزشگاه