تصویر استادیوم

hasan77

۲۸,۹۸۰
  • تاسیس ۳۰ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۳۸۳
  • تعداد کل بازی ۱,۲۷۹
  • تعداد هوادار ۴۲۲,۸۰۴
  • برد ۷۹۶
  • باخت ۴۵۹
  • تساوی ۲۴
  • ...
۱,۷۳۳
سطح ورزشگاه