تصویر استادیوم

felfeli

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۱۰ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۹۵۲
  • تعداد کل بازی ۴۶۱
  • تعداد هوادار ۲۱۷,۵۹۲
  • برد ۲۲۸
  • باخت ۲۰۹
  • تساوی ۲۴
  • ...
۶۸۳
سطح ورزشگاه