تصویر استادیوم

felfeli

۳۹,۰۶۱
  • تاسیس ۱۰ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۹۴۸
  • تعداد کل بازی ۴۳۳
  • تعداد هوادار ۲۶۹,۷۳۳
  • برد ۲۲۷
  • باخت ۱۸۲
  • تساوی ۲۴
  • ...
۴۹۱
سطح ورزشگاه