تصویر استادیوم

felfeli

۳۹,۲۵۴
  • تاسیس ۱۰ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۹۵۲
  • تعداد کل بازی ۴۴۲
  • تعداد هوادار ۲۵۹,۲۷۲
  • برد ۲۲۸
  • باخت ۱۹۰
  • تساوی ۲۴
  • ...
۵۱۵
سطح ورزشگاه