تصویر استادیوم

felfeli

۳۸,۳۸۲
  • تاسیس ۱۰ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۹۴۸
  • تعداد کل بازی ۴۳۳
  • تعداد هوادار ۲۸۶,۸۴۸
  • برد ۲۲۷
  • باخت ۱۸۲
  • تساوی ۲۴
  • ...
۳۹۹
سطح ورزشگاه