تصویر استادیوم

fc pp

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۱۱ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۰۲۴
  • تعداد کل بازی ۲,۰۸۶
  • تعداد هوادار ۲۸۱,۸۸۲
  • برد ۱,۱۶۹
  • باخت ۸۶۵
  • تساوی ۵۲
  • ...
۳,۳۵۵
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است