تصویر استادیوم

fc pp

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۱ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۰۳۴
  • تعداد کل بازی ۲,۱۵۵
  • تعداد هوادار ۳۲۵,۲۱۳
  • برد ۱,۱۷۱
  • باخت ۹۲۷
  • تساوی ۵۷
  • ...
۳,۶۲۷
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است