تصویر استادیوم

esteghlal444444444

۳۱,۱۳۲
  • تاسیس ۲۳ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۶۶۵
  • تعداد کل بازی ۲۷۷
  • تعداد هوادار ۱۱۶,۲۹۶
  • برد ۱۴۲
  • باخت ۱۱۸
  • تساوی ۱۷
  • ...
۶۹۷
سطح ورزشگاه