تصویر استادیوم

esteghlal444444444

۳۰,۳۴۴
  • تاسیس ۲۳ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۶۶۵
  • تعداد کل بازی ۲۷۷
  • تعداد هوادار ۱۲۸,۲۰۳
  • برد ۱۴۲
  • باخت ۱۱۸
  • تساوی ۱۷
  • ...
۵۶۶
سطح ورزشگاه