تصویر استادیوم

era

  • تاسیس ۲۶ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۸۰
  • تعداد کل بازی ۶۲۴
  • تعداد هوادار ۴۹۶,۴۵۰
  • برد ۳۶۵
  • باخت ۲۰۸
  • تساوی ۵۱
  • ...
۹۳۰
سطح ورزشگاه