تصویر استادیوم

era

  • تاسیس ۲۶ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۷۶
  • تعداد کل بازی ۵۷۷
  • تعداد هوادار ۵۲۱,۴۳۳
  • برد ۳۶۵
  • باخت ۱۷۷
  • تساوی ۳۵
  • ...
۸۶۱
سطح ورزشگاه