تصویر استادیوم

cla30c

۳۹,۴۵۲
  • تاسیس ۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۲۵۲
  • تعداد کل بازی ۱,۷۷۴
  • تعداد هوادار ۳۸۳,۱۰۹
  • برد ۸۳۱
  • باخت ۸۰۶
  • تساوی ۱۳۷
  • ...
۲,۴۱۰
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است