تصویر استادیوم

cla30c

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۶۸۷
  • تعداد کل بازی ۱,۴۵۸
  • تعداد هوادار ۴۳۴,۹۴۹
  • برد ۷۳۸
  • باخت ۵۸۷
  • تساوی ۱۳۳
  • ...
۲,۰۵۱
سطح ورزشگاه