تصویر استادیوم

cla30c

۳۸,۷۲۷
  • تاسیس ۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۱۷۹
  • تعداد کل بازی ۱,۶۲۴
  • تعداد هوادار ۴۲۸,۴۴۹
  • برد ۸۱۹
  • باخت ۶۶۹
  • تساوی ۱۳۶
  • ...
۲,۲۷۴
سطح ورزشگاه