تصویر استادیوم

bvb09 dortmund

  • تاسیس ۱۵ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۶۶۸
  • تعداد کل بازی ۶۶۰
  • تعداد هوادار ۵۲۷,۸۱۰
  • برد ۳۸۹
  • باخت ۲۲۵
  • تساوی ۴۶
  • ...
۷۱۵
سطح ورزشگاه