تصویر استادیوم

bvb09 dortmund

  • تاسیس ۱۵ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۵۲
  • تعداد کل بازی ۶۱۱
  • تعداد هوادار ۴۸۴,۵۲۷
  • برد ۳۶۱
  • باخت ۲۱۱
  • تساوی ۳۹
  • ...
۵۸۷
سطح ورزشگاه