تصویر استادیوم

bidgol76

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۲۷ آذر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۲۸۹
  • تعداد کل بازی ۱,۸۵۵
  • تعداد هوادار ۲۴۲,۹۴۱
  • برد ۹۴۳
  • باخت ۸۷۶
  • تساوی ۳۶
  • ...
۲,۵۴۹
سطح ورزشگاه