تصویر استادیوم

bidgol76

۳۹,۰۶۱
  • تاسیس ۲۷ آذر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۱۰۷
  • تعداد کل بازی ۱,۷۷۴
  • تعداد هوادار ۲۵۲,۰۶۶
  • برد ۸۹۵
  • باخت ۸۵۱
  • تساوی ۲۸
  • ...
۲,۳۸۲
سطح ورزشگاه