تصویر استادیوم

ashkani

۳۰,۲۵۳
  • تاسیس ۱ تیر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۷۸
  • تعداد کل بازی ۹۲۹
  • تعداد هوادار ۳۱۱,۹۱۵
  • برد ۴۳۸
  • باخت ۴۲۶
  • تساوی ۶۵
  • ...
۱,۸۹۲
سطح ورزشگاه