تصویر استادیوم

ashkani

۲۸,۶۶۹
  • تاسیس ۱ تیر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۷۸
  • تعداد کل بازی ۹۲۵
  • تعداد هوادار ۴۰۴,۳۲۹
  • برد ۴۳۸
  • باخت ۴۲۲
  • تساوی ۶۵
  • ...
۱,۵۹۲
سطح ورزشگاه