تصویر استادیوم

artesh abi

۲۹,۷۸۶
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۰۰
  • تعداد کل بازی ۱,۹۰۱
  • تعداد هوادار ۵۱۰,۹۳۳
  • برد ۱,۱۳۲
  • باخت ۷۲۳
  • تساوی ۴۶
  • ...
۷,۸۲۰
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است