تصویر استادیوم

artesh abi

۳۰,۳۴۴
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۰۶
  • تعداد کل بازی ۱,۹۴۳
  • تعداد هوادار ۴۳۳,۲۱۰
  • برد ۱,۱۳۲
  • باخت ۷۶۱
  • تساوی ۵۰
  • ...
۷,۹۱۲
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است