تصویر استادیوم

R.M PARTO

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۷۲
  • تعداد کل بازی ۱,۶۷۹
  • تعداد هوادار ۵۶۴,۱۹۹
  • برد ۸۹۰
  • باخت ۶۲۳
  • تساوی ۱۶۶
  • ...
۳,۲۱۰
سطح ورزشگاه