تصویر استادیوم

Perspolis6TehranPars

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۴۲۴
  • تعداد کل بازی ۹۴۷
  • تعداد هوادار ۴۸۵,۹۳۷
  • برد ۴۵۴
  • باخت ۴۲۱
  • تساوی ۷۲
  • ...
۶۵۵
سطح ورزشگاه