تصویر استادیوم

Perspolis6TehranPars

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۰۵۱
  • تعداد کل بازی ۷۹۴
  • تعداد هوادار ۵۱۷,۴۹۴
  • برد ۳۸۸
  • باخت ۳۴۷
  • تساوی ۵۹
  • ...
۵۳۹
سطح ورزشگاه
جدول لیگ دسته 3
بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 nekounam 1 1 0 0 11 3
2 بچه مشدی 1 1 0 0 9 3
3 system 1 1 0 0 2 3
4 perspolis20 1 1 0 0 1 3
5 Perspolis6TehranPars 1 0 0 1 -1 0
6 Musashi 1 0 0 1 -2 0
7 ابیورد درگز 1 0 0 1 -9 0
8 fcperspolistehran 1 0 0 1 -11 0
آخرین بازی های : لیگ دوستانه تدارکاتی