تصویر استادیوم

Perspolis Athletic

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۴ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۵۲۱
  • تعداد کل بازی ۱,۵۶۲
  • تعداد هوادار ۵۶۷,۹۷۶
  • برد ۸۲۹
  • باخت ۵۷۹
  • تساوی ۱۵۴
  • ...
۵,۰۹۷
سطح ورزشگاه