تصویر استادیوم

Perspolis Athletic

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۴ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۹۷
  • تعداد کل بازی ۱,۳۰۱
  • تعداد هوادار ۶۱۸,۴۱۵
  • برد ۷۲۸
  • باخت ۴۳۸
  • تساوی ۱۳۵
  • ...
۴,۴۰۲
سطح ورزشگاه