تصویر استادیوم

Perspolis Athletic

۳۸,۷۲۷
  • تاسیس ۴ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۰۱۹
  • تعداد کل بازی ۱,۳۹۳
  • تعداد هوادار ۴۸۴,۸۱۰
  • برد ۷۴۸
  • باخت ۵۰۹
  • تساوی ۱۳۶
  • ...
۴,۵۹۷
سطح ورزشگاه