تصویر استادیوم

Perspolis Athletic

۳۹,۴۵۲
  • تاسیس ۴ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۲۴۵
  • تعداد کل بازی ۱,۴۸۲
  • تعداد هوادار ۵۶۷,۲۷۷
  • برد ۷۸۶
  • باخت ۵۵۱
  • تساوی ۱۴۵
  • ...
۴,۸۷۹
سطح ورزشگاه