تصویر استادیوم

Parsland

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۱۵ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۵۹۴
  • تعداد کل بازی ۲۲۷
  • تعداد هوادار ۳۰۷,۶۸۶
  • برد ۱۷۳
  • باخت ۴۶
  • تساوی ۸
  • ...
۹۴۹
سطح ورزشگاه