تصویر استادیوم

Parsland

۴۰,۳۷۴
  • تاسیس ۱۵ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۵۹۴
  • تعداد کل بازی ۲۲۷
  • تعداد هوادار ۳۰۰,۹۶۶
  • برد ۱۷۳
  • باخت ۴۶
  • تساوی ۸
  • ...
۱,۰۲۲
سطح ورزشگاه