تصویر استادیوم

Parsland

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۱۵ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۵۹۴
  • تعداد کل بازی ۲۲۷
  • تعداد هوادار ۳۲۷,۹۲۳
  • برد ۱۷۳
  • باخت ۴۶
  • تساوی ۸
  • ...
۸۵۲
سطح ورزشگاه