تصویر استادیوم

PEPSI

۳۸,۲۱۱
  • تاسیس ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۸۳۴
  • تعداد کل بازی ۸۸۶
  • تعداد هوادار ۴۸۳,۳۵۷
  • برد ۳۸۹
  • باخت ۴۲۷
  • تساوی ۷۰
  • ...
۱,۷۸۰
سطح ورزشگاه