تصویر استادیوم

PEPSI

۳۸,۳۸۲
  • تاسیس ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۸۳۴
  • تعداد کل بازی ۹۰۷
  • تعداد هوادار ۴۱۵,۷۲۷
  • برد ۳۸۹
  • باخت ۴۴۸
  • تساوی ۷۰
  • ...
۱,۸۰۰
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است