تصویر استادیوم

PEPSI

۳۷,۵۴۶
  • تاسیس ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۷۴۹
  • تعداد کل بازی ۷۹۴
  • تعداد هوادار ۵۴۱,۸۴۸
  • برد ۳۷۵
  • باخت ۳۵۳
  • تساوی ۶۶
  • ...
۱,۶۵۵
سطح ورزشگاه