تصویر استادیوم

PEPSI

۳۹,۲۵۴
  • تاسیس ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۹۲۰
  • تعداد کل بازی ۹۷۳
  • تعداد هوادار ۴۵۰,۱۲۲
  • برد ۴۰۸
  • باخت ۴۸۴
  • تساوی ۸۱
  • ...
۱,۹۲۵
سطح ورزشگاه