تصویر استادیوم

PEPSI

۳۹,۵۷۵
  • تاسیس ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۵۵
  • تعداد کل بازی ۱,۰۵۹
  • تعداد هوادار ۴۸۵,۰۳۸
  • برد ۴۶۳
  • باخت ۵۱۱
  • تساوی ۸۵
  • ...
۲,۰۱۸
سطح ورزشگاه