تصویر استادیوم

PEPSI

۳۹,۰۶۱
  • تاسیس ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۸۶۹
  • تعداد کل بازی ۹۴۹
  • تعداد هوادار ۳۸۰,۹۹۶
  • برد ۳۹۶
  • باخت ۴۷۶
  • تساوی ۷۷
  • ...
۱,۸۸۹
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است