تصویر استادیوم

PEPSI

۳۸,۰۵۸
  • تاسیس ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۸۲۷
  • تعداد کل بازی ۸۶۰
  • تعداد هوادار ۵۱۷,۱۴۸
  • برد ۳۸۸
  • باخت ۴۰۳
  • تساوی ۶۹
  • ...
۱,۷۳۷
سطح ورزشگاه