تصویر استادیوم

Nottingham Forest

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۲۷ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۴۵۹
  • تعداد کل بازی ۵۶۶
  • تعداد هوادار ۳۷۲,۶۵۸
  • برد ۳۵۰
  • باخت ۱۷۹
  • تساوی ۳۷
  • ...
۲,۲۹۵
سطح ورزشگاه