تصویر استادیوم

Nottingham Forest

۴۰,۳۷۴
  • تاسیس ۲۷ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۴۵۹
  • تعداد کل بازی ۵۶۶
  • تعداد هوادار ۳۷۰,۴۶۷
  • برد ۳۵۰
  • باخت ۱۷۹
  • تساوی ۳۷
  • ...
۲,۳۶۱
سطح ورزشگاه