تصویر استادیوم

LiverPolis

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۹۳
  • تعداد کل بازی ۱,۲۳۳
  • تعداد هوادار ۵۲۵,۰۷۷
  • برد ۶۸۸
  • باخت ۴۷۴
  • تساوی ۷۱
  • ...
۲,۹۱۵
سطح ورزشگاه