تصویر استادیوم

KHazar Mahmoudabad

۱,۳۳۵
  • تاسیس ۲۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۶۸۹
  • تعداد کل بازی ۱,۴۶۰
  • تعداد هوادار ۳۱۳,۶۹۱
  • برد ۷۷۱
  • باخت ۵۷۰
  • تساوی ۱۱۹
  • ...
۱۱,۲۰۹
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات