تصویر استادیوم

Italy 2006

۳۹,۷۰۴
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۳۵۷
  • تعداد کل بازی ۱,۲۲۵
  • تعداد هوادار ۵۹۱,۴۰۰
  • برد ۶۷۱
  • باخت ۴۷۶
  • تساوی ۷۸
  • ...
۱,۶۳۳
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است