تصویر استادیوم

Italy 2006

۳۹,۳۲۵
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۲۷۳
  • تعداد کل بازی ۱,۱۷۲
  • تعداد هوادار ۶۳۷,۷۹۱
  • برد ۶۵۸
  • باخت ۴۳۹
  • تساوی ۷۵
  • ...
۱,۵۵۱
سطح ورزشگاه