تصویر استادیوم

Italy 2006

۳۹,۱۳۵
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۱۵۳
  • تعداد کل بازی ۱,۱۱۸
  • تعداد هوادار ۶۰۶,۳۹۴
  • برد ۶۳۷
  • باخت ۴۰۶
  • تساوی ۷۵
  • ...
۱,۴۷۸
سطح ورزشگاه