تصویر استادیوم

Italy 2006

۳۸,۲۲۰
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۷۷۲
  • تعداد کل بازی ۹۵۵
  • تعداد هوادار ۵۷۷,۸۴۷
  • برد ۵۷۳
  • باخت ۳۱۸
  • تساوی ۶۴
  • ...
۱,۳۳۴
سطح ورزشگاه