تصویر استادیوم

Italy 2006

۳۸,۰۵۷
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۸۴
  • تعداد کل بازی ۹۲۸
  • تعداد هوادار ۵۷۹,۷۷۷
  • برد ۵۵۹
  • باخت ۳۰۷
  • تساوی ۶۲
  • ...
۱,۳۱۳
سطح ورزشگاه