تصویر استادیوم

Italy 2006

۳۷,۸۹۴
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۵۷۰
  • تعداد کل بازی ۹۰۵
  • تعداد هوادار ۵۷۱,۰۶۵
  • برد ۵۴۰
  • باخت ۳۰۳
  • تساوی ۶۲
  • ...
۱,۲۹۵
سطح ورزشگاه