تصویر استادیوم

Italy 2006

۳۷,۴۸۴
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۴۰۶
  • تعداد کل بازی ۸۶۸
  • تعداد هوادار ۵۷۳,۳۹۴
  • برد ۵۱۳
  • باخت ۲۹۴
  • تساوی ۶۱
  • ...
۱,۲۶۷
سطح ورزشگاه