تصویر استادیوم

Italy 2006

۳۸,۳۸۲
  • تاسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۸۴۶
  • تعداد کل بازی ۹۸۳
  • تعداد هوادار ۵۹۰,۰۱۴
  • برد ۵۸۶
  • باخت ۳۳۲
  • تساوی ۶۵
  • ...
۱,۳۶۸
سطح ورزشگاه