تصویر استادیوم

Inter milano

۳۹,۳۰۷
  • تاسیس ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۳۹۱
  • تعداد کل بازی ۸۶۰
  • تعداد هوادار ۵۰۷,۴۳۶
  • برد ۴۵۳
  • باخت ۳۳۵
  • تساوی ۷۲
  • ...
۷۹۰
سطح ورزشگاه