تصویر استادیوم

Inter milano

۳۸,۰۶۱
  • تاسیس ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۸۱۳
  • تعداد کل بازی ۶۳۳
  • تعداد هوادار ۵۱۸,۰۳۶
  • برد ۳۶۱
  • باخت ۲۱۳
  • تساوی ۵۹
  • ...
۶۰۷
سطح ورزشگاه