تصویر استادیوم

Inter milano

۳۸,۳۷۶
  • تاسیس ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۹۶۷
  • تعداد کل بازی ۶۸۳
  • تعداد هوادار ۵۳۴,۵۶۴
  • برد ۳۸۶
  • باخت ۲۳۶
  • تساوی ۶۱
  • ...
۶۵۵
سطح ورزشگاه