تصویر استادیوم

Inter milano

۳۸,۸۸۷
  • تاسیس ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۲۲۷
  • تعداد کل بازی ۷۶۳
  • تعداد هوادار ۵۵۹,۹۶۶
  • برد ۴۲۷
  • باخت ۲۶۸
  • تساوی ۶۸
  • ...
۷۲۶
سطح ورزشگاه
جدول لیگ دسته 2
بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 آبی قهرمان 0 0 0 0 0 0
2 آرسنال ایران 0 0 0 0 0 0
3 پرسپولیس نو 0 0 0 0 0 0
4 Inter milano 0 0 0 0 0 0
5 24خونه به خونه بابل24 0 0 0 0 0 0
6 Rasoul star 0 0 0 0 0 0
7 king taj 0 0 0 0 0 0
8 LACOSTE 0 0 0 0 0 0
آخرین بازی های : لیگ دوستانه تدارکاتی