تصویر استادیوم

Inter milano

۳۹,۱۲۴
  • تاسیس ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۳۴۷
  • تعداد کل بازی ۸۱۰
  • تعداد هوادار ۵۲۱,۲۷۰
  • برد ۴۴۶
  • باخت ۲۹۳
  • تساوی ۷۱
  • ...
۷۶۰
سطح ورزشگاه