تصویر استادیوم

Inter milano

۳۷,۸۹۴
  • تاسیس ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۷۵۷
  • تعداد کل بازی ۶۰۸
  • تعداد هوادار ۵۱۷,۸۱۹
  • برد ۳۵۲
  • باخت ۱۹۸
  • تساوی ۵۸
  • ...
۵۸۲
سطح ورزشگاه