تصویر استادیوم

Inter milano

۳۷,۴۸۴
  • تاسیس ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۶۹۱
  • تعداد کل بازی ۵۷۱
  • تعداد هوادار ۵۱۵,۲۶۳
  • برد ۳۴۲
  • باخت ۱۷۴
  • تساوی ۵۵
  • ...
۵۶۷
سطح ورزشگاه