تصویر استادیوم

Golden Eagle

  • تاسیس ۱۳ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۸۰
  • تعداد کل بازی ۹۰۸
  • تعداد هوادار ۴۲۳,۴۳۲
  • برد ۵۳۲
  • باخت ۳۳۶
  • تساوی ۴۰
  • ...
۲,۲۹۷
سطح ورزشگاه