تصویر استادیوم

Gold Dragon

  • تاسیس ۱۳ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۸۰۴
  • تعداد کل بازی ۷۵۲
  • تعداد هوادار ۳۹۹,۶۲۲
  • برد ۳۹۳
  • باخت ۳۱۹
  • تساوی ۴۰
  • ...
۱,۵۴۸
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است