تصویر استادیوم

Germans

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۳ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۷۴
  • تعداد کل بازی ۱,۰۸۶
  • تعداد هوادار ۴۷۳,۴۹۶
  • برد ۶۵۵
  • باخت ۳۴۱
  • تساوی ۹۰
  • ...
۴,۰۹۸
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است