تصویر استادیوم

Germans

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۳ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۸۰
  • تعداد کل بازی ۱,۱۴۲
  • تعداد هوادار ۳۲۷,۶۵۲
  • برد ۶۵۵
  • باخت ۳۹۴
  • تساوی ۹۳
  • ...
۴,۴۴۹
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است