تصویر استادیوم

FC Golden

۲۹,۷۸۶
  • تاسیس ۲ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۳۸۸
  • تعداد کل بازی ۹۲۲
  • تعداد هوادار ۶۳۰,۹۱۵
  • برد ۵۸۱
  • باخت ۳۰۳
  • تساوی ۳۸
  • ...
۲,۴۰۳
سطح ورزشگاه