تصویر استادیوم

FC Golden

۳۱,۱۳۲
  • تاسیس ۲ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۳,۰۸۶
  • تعداد کل بازی ۱,۱۴۰
  • تعداد هوادار ۶۰۰,۷۹۶
  • برد ۷۲۶
  • باخت ۳۶۲
  • تساوی ۵۲
  • ...
۲,۹۶۹
سطح ورزشگاه