تصویر استادیوم

FC GORGAN

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۸ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۸۶۵
  • تعداد کل بازی ۱,۰۲۲
  • تعداد هوادار ۳۶۸,۲۶۱
  • برد ۵۹۰
  • باخت ۳۷۰
  • تساوی ۶۲
  • ...
۱,۸۸۰
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است