تصویر استادیوم

FC B A R S A

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۸ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۶۷
  • تعداد کل بازی ۱,۱۳۵
  • تعداد هوادار ۴۸۳,۸۹۴
  • برد ۶۷۶
  • باخت ۴۳۷
  • تساوی ۲۲
  • ...
۳,۱۰۷
سطح ورزشگاه