تصویر استادیوم

FC B A R S A

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۸ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۶۷
  • تعداد کل بازی ۱,۱۳۵
  • تعداد هوادار ۴۰۶,۲۲۲
  • برد ۶۷۶
  • باخت ۴۳۷
  • تساوی ۲۲
  • ...
۳,۰۱۱
سطح ورزشگاه