تصویر استادیوم

FC B A R S A

۴۰,۳۷۴
  • تاسیس ۸ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۶۷
  • تعداد کل بازی ۱,۱۳۵
  • تعداد هوادار ۴۷۲,۸۶۲
  • برد ۶۷۶
  • باخت ۴۳۷
  • تساوی ۲۲
  • ...
۳,۱۸۶
سطح ورزشگاه