تصویر استادیوم

Esteghlal Saveh

۲۹,۲۸۹
  • تاسیس ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۱۸۴
  • تعداد کل بازی ۲,۲۸۱
  • تعداد هوادار ۵۶۳,۲۴۷
  • برد ۱,۴۷۸
  • باخت ۷۶۴
  • تساوی ۳۹
  • ...
۳,۴۸۱
سطح ورزشگاه