تصویر استادیوم

Esteghlal Saveh

۲۸,۶۶۹
  • تاسیس ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۷۷۲
  • تعداد کل بازی ۱,۴۱۶
  • تعداد هوادار ۵۰۰,۸۴۱
  • برد ۹۳۹
  • باخت ۴۴۰
  • تساوی ۳۷
  • ...
۲,۴۶۷
سطح ورزشگاه