تصویر استادیوم

Esteghlal Saveh

۲۹,۹۸۹
  • تاسیس ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۳,۰۶۴
  • تعداد کل بازی ۲,۶۲۱
  • تعداد هوادار ۶۳۳,۹۹۷
  • برد ۱,۷۱۱
  • باخت ۸۶۳
  • تساوی ۴۷
  • ...
۴,۳۱۷
سطح ورزشگاه