تصویر استادیوم

Esteghlal Saveh

۲۹,۸۲۶
  • تاسیس ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۸۱۰
  • تعداد کل بازی ۲,۴۴۱
  • تعداد هوادار ۶۲۹,۲۸۲
  • برد ۱,۶۰۷
  • باخت ۷۹۱
  • تساوی ۴۳
  • ...
۳,۹۳۹
سطح ورزشگاه