تصویر استادیوم

Esteghlal Saveh

۲۹,۱۵۴
  • تاسیس ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۱۳۶
  • تعداد کل بازی ۲,۱۶۱
  • تعداد هوادار ۵۶۴,۳۳۳
  • برد ۱,۳۹۱
  • باخت ۷۳۱
  • تساوی ۳۹
  • ...
۳,۱۰۴
سطح ورزشگاه