تصویر استادیوم

Esteghlal Saveh

۲۹,۰۰۳
  • تاسیس ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۰۲۲
  • تعداد کل بازی ۲,۰۵۹
  • تعداد هوادار ۵۷۲,۹۳۷
  • برد ۱,۳۱۴
  • باخت ۷۰۶
  • تساوی ۳۹
  • ...
۲,۹۴۸
سطح ورزشگاه