تصویر استادیوم

Esteghlal Saveh

۳۰,۲۵۳
  • تاسیس ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۳,۲۶۴
  • تعداد کل بازی ۲,۷۳۲
  • تعداد هوادار ۶۵۹,۹۶۷
  • برد ۱,۷۵۸
  • باخت ۹۲۰
  • تساوی ۵۴
  • ...
۴,۶۴۲
سطح ورزشگاه