تصویر استادیوم

Dr Rostami FC

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۶ امرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۱۹۳
  • تعداد کل بازی ۵۴۰
  • تعداد هوادار ۲۰۸,۴۷۱
  • برد ۲۶۸
  • باخت ۲۳۸
  • تساوی ۳۴
  • ...
۵۹۰
سطح ورزشگاه