تصویر استادیوم

Dr Rostami FC

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۱۶ امرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۱۹۳
  • تعداد کل بازی ۵۴۰
  • تعداد هوادار ۲۷۷,۱۹۰
  • برد ۲۶۸
  • باخت ۲۳۸
  • تساوی ۳۴
  • ...
۴۱۱
سطح ورزشگاه