تصویر استادیوم

Dr Rostami FC

۳۹,۷۱۴
  • تاسیس ۱۶ امرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۱۹۳
  • تعداد کل بازی ۵۴۰
  • تعداد هوادار ۲۲۹,۳۱۰
  • برد ۲۶۸
  • باخت ۲۳۸
  • تساوی ۳۴
  • ...
۴۹۵
سطح ورزشگاه