تصویر استادیوم

Alexi Record

۳۸,۰۳۸
  • تاسیس ۲۸ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۲۴۰
  • تعداد کل بازی ۵۹۱
  • تعداد هوادار ۵۳۲,۷۷۱
  • برد ۴۲۴
  • باخت ۱۳۹
  • تساوی ۲۸
  • ...
۸۹۳
سطح ورزشگاه