تصویر استادیوم

Alexi Record

۳۸,۲۳۸
  • تاسیس ۲۸ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۳۸۲
  • تعداد کل بازی ۶۲۴
  • تعداد هوادار ۵۳۵,۷۴۲
  • برد ۴۴۷
  • باخت ۱۴۷
  • تساوی ۳۰
  • ...
۹۲۳
سطح ورزشگاه