تصویر استادیوم

Alexi Record

۳۷,۸۶۱
  • تاسیس ۲۸ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۱۵۴
  • تعداد کل بازی ۵۶۵
  • تعداد هوادار ۵۴۵,۹۳۲
  • برد ۴۱۰
  • باخت ۱۲۸
  • تساوی ۲۷
  • ...
۸۶۶
سطح ورزشگاه