تصویر استادیوم

Alexi Record

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۲۸ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۷۷۶
  • تعداد کل بازی ۷۶۷
  • تعداد هوادار ۴۳۶,۸۱۰
  • برد ۵۱۱
  • باخت ۲۲۱
  • تساوی ۳۵
  • ...
۱,۰۹۵
سطح ورزشگاه
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است

آخرین بازی های : لیگ دوستانه تدارکاتی