تصویر استادیوم

ADANA

۳۹,۵۷۵
  • تاسیس ۱۲ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۱۸۴
  • تعداد کل بازی ۸۹۱
  • تعداد هوادار ۵۲۱,۱۶۳
  • برد ۴۶۹
  • باخت ۳۲۶
  • تساوی ۹۶
  • ...
۹۰۴
سطح ورزشگاه