تصویر استادیوم

ADANA

۳۹,۲۵۴
  • تاسیس ۱۲ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۹۵۸
  • تعداد کل بازی ۸۱۳
  • تعداد هوادار ۴۸۱,۴۲۹
  • برد ۴۳۴
  • باخت ۲۹۱
  • تساوی ۸۸
  • ...
۸۵۷
سطح ورزشگاه