تصویر استادیوم

666666 پرسپولیس عباس اباد 666666

۳۷,۸۸۰
  • تاسیس ۱۴ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۴,۱۳۳
  • تعداد کل بازی ۵,۲۳۵
  • تعداد هوادار ۷۹۱,۴۶۴
  • برد ۳,۶۰۷
  • باخت ۱,۵۶۲
  • تساوی ۶۶
  • ...
۱۵,۵۴۹
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 51"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 29"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 17"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 33"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 32"
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 36"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل36
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 31"
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل35
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل32
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل28
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل26
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل22
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل21
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل19
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل17
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل15
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل13
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل12
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل11
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل10
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل9
جدول لیگ دسته 2
بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 _ایران_ 11 11 0 0 119 33
2 666666 پرسپولیس عباس اباد 666666 11 9 0 2 62 27
3 parseh fc 11 7 0 4 4 21
4 فریدن 11 5 1 5 -9 16
5 REAL    MADRID 11 4 2 5 -32 14
6 اذرخش 11 1 3 7 -49 6
7 akademi1 11 2 0 9 -54 6
8 perspolis88888888 11 1 2 8 -41 5