تصویر استادیوم

66666پرسپولیس6666

۳۷,۸۷۲
  • تاسیس ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۸۰۸
  • تعداد کل بازی ۶۵۸
  • تعداد هوادار ۴۵۸,۳۰۰
  • برد ۳۵۱
  • باخت ۲۶۹
  • تساوی ۳۸
  • ...
۵۶۵
سطح ورزشگاه