تصویر استادیوم

66پرسپولیس666

۳۸,۰۷۵
  • تاسیس ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۸۶۸
  • تعداد کل بازی ۶۸۵
  • تعداد هوادار ۴۳۱,۸۶۱
  • برد ۳۵۱
  • باخت ۲۸۳
  • تساوی ۵۱
  • ...
۷۰۵
سطح ورزشگاه