تصویر استادیوم

66پرسپولیس666

۳۹,۸۷۹
  • تاسیس ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۸۴۷
  • تعداد کل بازی ۱,۰۳۶
  • تعداد هوادار ۴۳۳,۵۲۵
  • برد ۵۰۸
  • باخت ۴۴۹
  • تساوی ۷۹
  • ...
۱,۱۰۵
سطح ورزشگاه