تصویر استادیوم

66پرسپولیس666

۳۹,۳۰۷
  • تاسیس ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۴۲۷
  • تعداد کل بازی ۹۱۷
  • تعداد هوادار ۴۰۹,۹۶۷
  • برد ۴۴۱
  • باخت ۴۰۹
  • تساوی ۶۷
  • ...
۹۶۱
سطح ورزشگاه