تصویر استادیوم

66پرسپولیس666

۳۹,۱۲۴
  • تاسیس ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۲۳۲
  • تعداد کل بازی ۸۶۷
  • تعداد هوادار ۳۹۶,۴۵۰
  • برد ۴۰۷
  • باخت ۳۹۵
  • تساوی ۶۵
  • ...
۹۱۶
سطح ورزشگاه