تصویر استادیوم

66پرسپولیس666

۳۷,۸۶۱
  • تاسیس ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۷۶۰
  • تعداد کل بازی ۶۵۲
  • تعداد هوادار ۴۳۲,۵۴۱
  • برد ۳۳۴
  • باخت ۲۷۰
  • تساوی ۴۸
  • ...
۶۵۹
سطح ورزشگاه