تصویر استادیوم

--استقلال--

۲۸,۶۶۹
  • تاسیس ۵ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۰۱۸
  • تعداد کل بازی ۸۰۸
  • تعداد هوادار ۵۷۴,۲۷۴
  • برد ۴۸۲
  • باخت ۲۸۹
  • تساوی ۳۷
  • ...
۲,۷۴۰
سطح ورزشگاه