تصویر استادیوم

--استقلال--

۲۹,۲۸۹
  • تاسیس ۵ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۰۱۸
  • تعداد کل بازی ۸۱۲
  • تعداد هوادار ۵۵۵,۵۶۵
  • برد ۴۸۲
  • باخت ۲۹۳
  • تساوی ۳۷
  • ...
۲,۸۶۱
سطح ورزشگاه